dzieci immanue

Temat: hospitacje
U nas istnieje harmonogram hospitacji. Dyrektor wiesza go na tablicy tuż po zaakceptowaniu planu lekcji - tygodniowego rozkładu zajęć . Nie ma tam co prawda konkretnych dat, ale są miesiące - nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani mają dwie hospitacje w roku, nauczyciele dyplomowani jedną. Oczywiście hospitacji mogą podlegać również imprezy czy akademie przygotowywane przez nauczycieli.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11060Temat: hospitacje
...2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. Nr 235 , poz. 1703) Dyrektor na każdy rok szkolny opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej: - Problematykę, cele i zadania hospitacji. - Harmonogram hospitacji
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11060


Temat: Niezapowiedziane hospitacje
Czy hospitacje mogą być niezapowiedziane? Pan dyrektor poinformował nas dziś na radzie , że wywiesi harmonogram hospitacji i nie będzie się umawiał z nami ,tylko przyjdzie kiedy będzie miał ochotę.Czy to jest zgodne z prawem? Wiem ,że dawniej ( 20 lat temu ) takie praktyki były , ale czasy się zmieniły.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10878