dzieci immanue

Temat: Ocieplenie od środka.
...wodnej przybliżony : http://betelgeze.w.interii.pl/KER10S_RTC.jpg Tak to wygląda na obrazkach. Warunki dla tych wykresów: Temperatura wewnątrz +20 st. wilgotność 50% Temperatura zewnątrz -20 st. wilgotność 90% Czerwony wykres to rozkład temperatury w przegrodzie i po obu stronach. Wykres zielony to ciśnienie cząstkowe, lub jak kto woli rzeczywiste pary wodnej w danych warunkach i miejscu w przegrodzie. Wykres niebieski to ciśnienie nasycenia pary wodnej. Teoria mówi że jeśli wykres nasycenia łączy się, lub co gorsza przecina z wykresem ciśnienia rzeczywistego, to w tym punkcie, lub obszarze może nastąpić kondensacja pary wodnej. Dodatkowo w zielonym polu po prawej stronie widać współczynnik przenikalności cieplnej przegrody. Jak widać aktualnie Twoja ściana to ok 0.746 W/m2K czyli trochę za dużo. Styropian zdecydowanie poprawia wskaźnik, ale...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=128467Temat: Pytanie na egzamin MI - ocena systemu ogrzewania i c.w.u
...potu, • oddychania, równa jest ilości ciepła przenikającego przez odzież i rozpraszanego na powierzchni odzieży drogą konwekcji i promieniowania. Straty ciepła w wyniku odparowania potu stanowią sumę strat ciepła dyfuzji pary wodnej przez skórę - Q& d: ( ) d DU s w Q& =rβ A p − p (5) gdzie: r ciepło parowania wody; J/kg, β współczynnik przenikania masy pary wodnej przez skórę; kg/(m2 s Pa), ps ciśnienie nasycenia pary wodnej w temperaturze skóry ts; Pa, pw ciśnienie cząstkowe pary wodnej w pomieszczeniu; Pa, oraz strat ciepła podczas odparowania potu z powierzchni skóry - Q& w, będących w warunkach zbliżonych do warunków komfortu cieplnego funkcją wydatku energetycznego organizmu
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=340


Temat: jak policzyć zyski ciepła ze strat sauny, basenów itd. ?
...jego użytkowania (liczby kąpiących się osób), temperatury wody oraz wilgotności i temperatury powietrza wewnętrznego. Istnieje wiele metod określania zysków wilgoci. W dalszej części przedstawiono dwie najczęściej spotykane. Pierwszą z nich jest metoda wg niemieckiej normy VDI 2089 w której zyski wilgoci kalkuluje się na podstawie: mw = ε · F · (pw’– pw) · 10-3 [kg/h] gdzie: pw’ – ciśnienie nasycenia pary wodnej przy temperaturze wody [hPa]; pw – ciśnienie cząstkowe pary wodnej odpowiadające parametrom powietrza zewnętrznego [hPa]; F – powierzchnia lustra wody [m2]; ε – współczynnik empiryczny: ε = 5 – spokojna powierzchnia, ε = 10 – baseny prywatne, ε = 20 – baseny publiczne, ε = 28 – duże baseny rekreacyjne, ε = 30 – sztuczna...
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=310